Qui som

QUI SOM

L'associació d’empreses i concessionaris de Mercabarna, ASSOCOME, és una organització sense ànim de lucre, constituïda el 8 de juny de 1999. Agrupa la majoria dels empresaris i els operadors que, sota un règim d’autorització administrativa d'ús o de lloguer, desenvolupen la seva activitat al recinte de Mercabarna. Reuneix un total de 140 associats, a més dels gremis majoristes de Fruites i Hortalisses (AGEM) i Peix i Marisc (GMP). Traduït en nombre d'empreses se situa en les 770, de les quals unes 350 empreses són companyies majoristes de productes frescos.
Els operadors i empreses majoristes instal·lats a la unitat alimentària de Mercabarna constitueixen un veritable motor de dinamisme econòmic per a Catalunya. Generen 7.500 llocs de treballs directes, amb una facturació global agregada del conjunt empresarial que se situa per sobre dels 5.000 milions d'euros.

Actualment, Mercabarna no reuneix solament els mercats centrals majoristes, sinó que l'empenta dels empresaris majoristes ha fet que es creïn importants projectes pioners i innovadors relacionats amb l'elaboració d'aliments frescos especialment adreçats a la restauració i canal Horeca, així com plataformes import/export, entre d'altres.

La majoria d'aquestes empreses destinades a transformació, distribució, serveis logístics i serveis als usuaris es concentren a la Zona d'Activitats Complementàries (ZAC). El recinte de Mercabarna disposa d'unes instal·lacions de 360.000 m3 de fred industrial, 8.2 km de molls de càrrega i descàrrega.

L'ASSOCOME es troba degudament inscrita al Registre d'Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i, actualment, té el seu domicili social a Barcelona, al Centre Directiu de Mercabarna, 2ª planta, 08040.
Mercabarna S.A. és la societat concessionària dels terrenys. Es va constituir l'any 1967 a través d'un acord de l'Ajuntament de Barcelona i l'Empresa Nacional Mercacasa.