Objectius i accions

OBJECTIUS

Entre els objectius de l'Assocome destaquen:

  • Millorar la competitivitat dels nostres associats impulsant accions en diversos àmbits com:
    • Les administracions públiques
    • Formació i innovació
    • Noves tecnologies d'informació i de comunicació
  • Vetllar per a que les instal.lacions de la unitat alimentària, gestionades per Mercabarna S.A., reuneixin les millors condicions i serveis per a les empreses instal.lades i mercats centrals, així com per als seus empleats i usuaris habituals de les mateixes (detallistes, logística, etc).
  • Millorar la informació, tant als detallistes com al consumidor final, sobre els avantatges que ofereixen els productes peribles - fruites, hortalisses, peix i carn -, així com del sector floral, procedents de les empreses majoristes i mercats centrals de Mercabarna. Aquestes empreses i mercats ofereixen: garanties de seguretat alimentaria, varietat i qualitat dels productes.
  • Incrementar la visibilitat de la figura del majorista de producte alimentari fresc i del sector floral com una baula decisiva dins el procés comercialitzador. El majorista garanteix el subministrament regular i constant de producte alimentari fresc a Barcelona i la seva àrea d'influència, però també a la resta de Catalunya i a bona part d'Espanya.

ACCIONS

Paral.lelament a tot el que té a veure a la renovació de les autoritzacions d'ús dels terrenys de Mercabarna, l'ASSOCOME treballa també per a altres objectius com són la promoció i l'impuls de la millora de les condicions que afecten a la col.lectivitat dels negocis i activitats ubicades al recinte de Mercabarna. En aquest sentit, l'ASSOCOME ha fet un treball destacat en el decurs d'aquests anys. Us indiquem alguns exemples: